Om oss Hans Viggo Kristoffersen
  Disponent / Boktrykker

  E-post:
hans.viggo@kristoffersens-trykkeri.no
  Mobil: 905 24 011 Jan-Inge Danielsen
  Typograf / IT-ansvarlig

  E-post:
jan-inge@kristoffersens-trykkeri.no
  Direkte: 76 95 04 04


Kristian Kristoffersen

"Narvik Bogtrykkeri" het det første aksidenstrykkeriet som ble etablert i Narvik. Året var 1899, og gründeren het Kristian Kristoffersen. Etter endt læretid som boktrykker hos sin onkel i Nordlandsposten i Bodø, arbeidet han en stund hos Grøndahl & Søn i Oslo, før han satte kurs mot Narvik med en hurtigpresse, en digel og noen kasser med typer. Kristoffersen var da 21 år. I 1900 får han trykkingen av "Narvik Tidende", og i 1903 trykkingen av "Steinbiten", i tillegg til sivilproduksjon.

I 1920 var vanskene for trykkeriet så store at det ble overtatt av Mosling
i Narvik Boghandel - fortsatt med Kristian som daglig leder. I 1925 kjøpte Kristian trykkeriet tilbake for 30.000 kroner og døpte det "Kristoffersens Trykkeri".
Siden har det vært i familiens eie.

I 1929 begynte sønnen Johan i lære og han overtok ledelsen da Kristian Kristoffersen døde i 1941. I 1955 flyttet trykkeriet inn i egne lokaler i Industriveien - hvor det fortsatt er. I 1965 begynner 3. generasjon i trykkeriet, Hans Viggo Kristoffersen, som hadde sin læretid hos Hoem Trykk i Oslo.
Etter noen år i Oslo og Tyskland flyttet Hans Viggo tilbake til Narvik og overtok senere styringen av bedriften i 1976. I 1996 ble trykkeriet medlem av Trykk
i Nor-gruppen.